Kayıtlar

Öne Çıkan Yayınlar

Fraktal Boyutlar, Astral Seyahat, Ledün İlmi, Zihin Kontrolü ve Ruhun Bilinmeyen Gücü

Fraktal Boyutlar, Astral Seyahat, Ledün İlmi, Zihin Kontrolü ve Ruhun Bilinmeyen Gücü
Bilim dini olarak bilinen sayntolojiye göre ruhlar  evrende çeşitli gezegenlerde sayısız hayatlar yaşamış ruhani varlıklardır. Yaşamın ana amacı “hayatta kalabilmek”tir. Ruhlar, uzayda başka kültürler arasında yaşarken dünyada ve şu an yaşadığımız vücutlar(et) içerisinde hapis kalmışlardır.
Mezopotamyalılar ölülerin ruhlarından kötü olanların yaşayanlara musallat olduğu ve onlara zarar verdikleri inancına sahiptiler. Ölülerin ruhları görülebilir ve işitilebilirdi.
Budizmde temel amaç kişinin Dünya'da bir daha doğmasına gerek kalmayacağı ruhsal gelişim ve olgunluk düzeyine erişmektir. Buda'ya göre insanların ıstıraplarının ana kaynağı maddi ve nefsani isteklerdir; bu ıstıraplar doğum ile başladığına göre, ıstıraplardan kurtulmanın yolu, doğum-ölüm çemberini (çevrimini) aşarak, dünyaya tekrar doğmamaktır. Bu da ancak kişinin nefsaniyetini ortadan kaldırmasıyla ve böylece karma yasasının gerekle…

Kutupluk,Mesihlik, Gavslık Nedir? Gayb Erenleri Yaşıyor Mu?

Kuran Mezhepler Konusunda Ne Şekilde Bir Yaklaşımda Bulunmaktadır?

Kur’an’da Özsavunma (Savaş) Ayetleri Haritası

Huruf-u Mukattaa Kuran'daki Sır

“Usta”nın Çırağı Ol..

Mitoloji İnsan Ruh Aleminin Sembollerle İfade Edilmiş Bir Aynasıdır